Koncepcja urbanistyczna zespołu mieszkaniowo-usługowego. Trzy Lipki, Bielsko- Biała

Inwestor:
SOBIESŁAW ZASADA S.A.
ul. Armii Krajowej 19
30-150 Kraków