Koncepcja zespołu budynków wielorodzinnych w Katowicach

Inwestor:
Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. Krasińskiego 14
40 - 019 KATOWICE

Autorzy:
arch. Paweł Rączka
arch. Marek Gronner
arch. Jacek Majewski

Powierzchnia: 4568,00 m kw.
Realizacja: 2008 r.