Przebudowa Placu Chrobrego w Bielsku-Białej

Inwestor:
Gmina - Urząd Miasta
Plac Ratuszowy 1
43-300 Bielsko-Biała
Realizacja: 2001