Zespół kąpieliska krytego z odnową biologiczną I etap budowy Szkoły Podstawowej w Kętach